Pædagogisk forældrerådgiver - Trine Andreasen

Jeg er uddannet pædagog og har en kandidat i pædagogisk psykologi.

Jeg har igennem en årrække arbejde på behandlingshjem for omsorgssvigtede børn, hvor mit arbejde bestod i at skabe rammer og sætte grænser, for på den måde at skabe tryghed. Det var et hård, men spændende arbejde der udfordrede mine personlige grænser og tålmodighed.

Gennem dette arbejde lærte jeg hvordan små ændringer kan have enorm betydning. Jeg lærte også at finde glæden, i selv de mindste fremskridt.

Efter behandlingshjemmet har jeg arbejdet en del år inden for almindelig daginstitution.

Mine store interesser ligger i 2 overordnet områder; mad og natur, som fylder meget i min hverdag, da jeg til daglig arbejder i en udflytter børnehave, hvor mad og måltidet samt naturen fylder en stor del.

Det andet område er opdragelse eller børns udvikling.

Gennem flere kurser har jeg opbyggede en grundig viden om følgende; børn laver mad, natur, inklusion og inklusions strategier, neuropædagogiske tiltag, børn i problemer samt generel forældrerådgivning om børns psykiske og sociale udvikling.

Jeg tager udgangspunkt i, at vi som mennesker godt ved hvad det rigtige er, men at vi enten er blevet forvirret eller at vi ikke kan overkomme at gøre det rigtige.

Derfor kan forældre have brug for en udefra, der lytter og stiller spørgsmål og på den måde få rettet op på de små skævheder der er i vores opdragelse af børn.

Jeg er ikke bedre end jer forældre eller klogere, men jeg er god til at lytte og til at finde de steder hvor det naturlige er blevet unaturligt.

Som pædagog dækker Trine spørgsmål omhandlende opdragelsen, institutionslivet, trivsel, leg og børns sociale udvikling. Trine tager udgangspunkt i, at alle forældre kan have brug for en udefra, der lytter og stiller spørgsmål og på den måde få rettet op på de små skævheder der er i vores opdragelse af børn.

Trines brevkasse

Du må gerne stille krav

min Søn er lige blevet 5 år, og det leder mig til et spørgsmål... min søn kan stadig godt være morsyg, eller klamre sig om mig for eksempel når jeg skal gå fra ham til gymnastik hvor han skal v...

Det er ikke i orden, efter min mening.

Tvillinger har ikke fået godkendt skoleudsættelse.. Helt kort.. Min datter bruger ble.. Min søn bruger sut.. PPR er på og de har støtte pædagog på i 7 timer om ugen... De er nu oppe på 12 tim...

Han er jo utryg - med god grund.

Hej! Jeg har rigtig meget brug for lidt råd til den situation vi står i- eller bare at få af vide at alt nok skal blive normalt igen. Min ældste søn er netop rykket i Storegruppen i børnehave...

Han skal lære spillereglerne

Jeg bliver nødt til at høre om min 3 årige søns adfærd er normal og evt råd til hvordan jeg tackler det bedst. A er en meget eftertænksom, rolig og klog dreng. Han har aldrig været særlig glad ...

Han skal vænnes af natflasken

Hej Trine, Sagen er den at jeg har en skøn dreng der nu er 1 år og 3 måneder. Han har sovet i sin egen seng siden 4-5 måneders alderen. Men mit dilemma er; han bliver puttet til nat som regel in...

Se alle spørgsmål til Trine

Gratis eksperthjælp

Det er gratis at søge hjælp hos vores eksperter - se alle eksperterne her.