Privatlivspolitik for Baby.dk

1 Introduktion

1.1 Denne Privatlivspolitik beskriver Baby.dks online praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger og tilbud på produkter og tjenesteydelser til dig på denne hjemmeside.

2 Dataansvarlig

2.1 Egmont Publishing A/S, Strødamvej 46 2100 København, er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”). Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et af følgende formål:

(a) For at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have.
(c) For at du kan deltage i debatterne.
(d) For at sende dig markedsføring.
(e) For at underette dig om nyheder på Baby.dk.
(f) For at analysere adværdsdata som gør vores service bedre

3.2 Vores grundlag for behandling er:

(a) Dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

(b) Interesseafvejningsreglen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på profilering er nødvendig for, at Egmont Publishing A/S kan forfølge en legitim interesse i form af målrettede henvendelser og en forbedret brugeroplevelse.

3.3 Vi opbevarer dine personoplysninger i 4 måneder efter du har slettet din profil, med undtagelser af debatindlæg - debatindlæg ejes af Baby.dk og slettes ikke. Vi anvender desuden Google Analytics som gemmer oplysninger i 50 måneder.

4 Kategorier af personoplysninger der anvendes

4.1 Vi vil behandle og opbevare din e-mailadresse og din IP-adresse.

5 Dine rettigheder

5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 11 nedenfor.

5.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 11 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

5.3 Debatindlæg slettes ikke, men forbindelsen mellem din bruger og indlægget kan efter forespørgsel anonymiseres.

5.4 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

6 Personoplysninger - Børn

6.1 Vi behandler ikke personoplysninger om børn under 15 år, medmindre vi har indhentet explicit samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden over barnet eller værgen. Såfremt vi konstaterer, at der behandles personoplysninger om et barn uden forældrenes samtykke, vil disse personoplysninger blive slettet.

7 Kategorier af personoplysninger

7.1 Vi behandler følgende personoplysninger:

(a) personhenførbare oplysninger, som du giver os ved at udfylde formularer på hjemmesiden, inklusive oplysninger, som du giver, når du registrerer dig selv på hjemmesiden, eller begynder at bruge hjemmesiden.
(b) personhenførbare oplysninger som du har givet os, når du kommunikerer med os via telefon, email eller på anden vis.
(c) personoplysninger, som du har givet os via social medier.

7.2 Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde formålet angivet i punkt 3 ovenfor. Når formålet er opfyldt, vil vi enten anonymisere eller slette personoplysninger, som du har givet os.

8 Overførsel af personoplysniger

8.1 Overførsel af personoplysninger til datterselskaber, samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

8.2 Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.

8.3 Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, beskytte hjemmesidens integritet, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

8.4 Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

8.5 Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EEA (“EEA”). Såfremt personoplysninger bliver overført uden for EEA, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser.

8.6 Websitet er tilsluttet Dansk Online Index, der måler trafikken på danske websites. Målingen udføres af Kantar Gallup (databehandler) på vegne af Danske Medier Research (dataansvarlig). Der anvendes cookies fra domænet *.tns-gallup.dk til indsamling af tidspunkt, tekniske oplysninger om udstyr, URL på besøgte sider og brugerens IP-adresse (de sidste 4 tegn gemmes ikke). Brug af cookies finder sted på grundlag af samtykke, der til enhver tid kan trække tilbage ved at slette cookies, hvorved indsamlede data i praksis ikke længere kan sammenkædes med en computer, mobil eller tablet. De indsamlede persondata behandles på grundlag af legitim interesse uden tidsbegrænsning og udbydes kun til andre i anonym og aggregeret form. Se: https://danskonlineindex.dk/persondatapolitik/

9 Sikring af dine personoplysninger

9.1 Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning

10 Opdatering af Privatlivspolitikken

10.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspoitikken.

11 Kontaktoplysninger

11.1 Såfremt du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til:

https://egtpub.zendesk.com/