Baby.dks retningslinjer

Her følger Baby.dks retningslinier. Ved at lave din bruger på Baby.dk godkender du disse regler, og ved fortsat brug vedkender du at disse regler skal følges. Følges disse regler ikke, kan det resultere i advarsler, eller i værste fald bliver din profil slettes. Samtidig skal også den danske lovgivning i sig selv overholdes. Meget grove overtrædelser kan føre til en politianmeldelse.

Baby.dk kan til hver en tid ændre disse regler, såfremt det er nødvendigt. Disse regler er lavet, så alle kan være på Baby.dk, uden at blive stødt eller generet. Reglerne kan ikke diskuteres, og de vil ikke blive ændret efter ønske fra brugere.

Det er dit ansvar som bruger at sørge for at disse regler bliver overholdt fra din profil. Giver du din kode til andre, eller er du uagtsom med dit kodeord og der derved er andre på din profil, er det stadig dig der har ansvaret.

Alle informationer på dette site tilhører Baby.dk og må kun med skriftlig tilladelse anvendes eller mangfoldiggøres til andet end personligt brug.

Generel opførsel overfor andre brugere

 • Tilsvining, chikane, trusler og lignende opførsel der er ment som at genere andre, er på ingen måde tilladt på Baby.dk. Det er irrelevant hvilken begrundelse der er for tilsviningen - Uanset grunden er tilsvining ikke accepteret på Baby.dk.
 • Tilsvining af Baby.dks redaktionsmedlemmer tolereres ikke, og vil medføre øjeblikkelig profilblokering.
 • Baby.dk skal være et hyggeligt sted for alle. Stødende indlæg vil medføre øjeblikkelig profilblokering.

Debatten

 • Debatten er offentlig og Baby.dk har fuld råderet over alt hvad der skrives i debatterne. Hvis man ønsker at få slettet et indlæg, man selv har oprettet, kan man rette henvendelse til moderatorene. Der er dog ingen garanti for, at indlægget efterfølgende vil blive slettet.
 • Al information på Baby.dk skal anses som vejledende og kan ikke erstatte den rådgivning og behandling sundhedsvæsnet tilbyder.
 • Et nyt debat emne skal oprettes i den rigtige kategori. Det gør debatten nemmere at overskue. Indlæg der ikke overholder det, bliver flyttet til rette kategori.
 • Alm. god tone hører til i debatten og på chatten. Tilsvininger og nedrakning, findes uacceptabelt, og vil blive slettet.
 • Links og lignende der henviser/indeholder stødende/uegnet materiale, vil blive fjernet.
 • Redaktionen forbeholder sig ret til at lukke debatter der ikke kan debatteres.
 • Spam på chatten vil medføre øjeblikkelig udsmidning.
 • I anonyme tråde, bedes det respekteres, at trådstarter har valgt at være anonym. Man har som medlem ikke krav på at vide årsagen.
 • Misbrug af anonymitetsfunktionen medfører, at ens anonymitet bliver ophævet i de pågældende indlæg.
 • Redaktionen har fuld indsigt i hvem der står bag de anonyme indlæg.
 • Tråde og indlæg, som har til formål at miskreditere Baby.dk, Staff eller ledelse, vil blive slettet uden advarsel og kan medføre profilblokering. Konstruktiv kritik er velkommen.
 • Det er ulovligt at oprette debatter hvor man ønsker at dele koder (logins) som er indkøbt til privat brug. Det er strafbart og derfor vil sådanne tråde blive slettet hvis de forekommer på Baby.dk.
 • For at beskytte vores brugere, er det ikke tilladt at bede om penge på Baby.dk, hverken som lån eller på andre måder.
 • Det er under ingen omstændigheder tilladt at anvende bræksmileys () om andre brugere.

Profiler

 • Profiler med stødende indhold vil blive fjernet øjeblikkeligt.
 • Profiler som udgiver sig for at være en anden vil blive spærret.
 • Hver bruger må kun have én profil.
 • Links og lignende der henviser/indeholder stødende/uegnet materiale, vil blive fjernet.
 • Hjemmesidelink skal være brugerens egen. Hjemmeside link, som henviser til en side, som brugeren ikke ejer, vil blive slettet.
 • Profiler der er oprettet med henblik på at interviewe eller indsamle data fra Baby.dk's brugere, til brug i forskning, medier eller lignende, vil også blive blokeret øjeblikkeligt. Kontakt i stedet Baby.dk's ledelse for mere information herom.

Privat-breve

 • Kædebreve og spam er ikke tilladt.
 • Baby.dk har til enhvert tid ret til at undersøge privat korrespondance blandt medlemmerne, når der er begrundet mistanke om brud på reglerne.

Fotos

Der er næsten frit for slag hvilke slags billeder man ønsker at uploade på Baby.dk. Visse ting er dog ikke tilladte:

 • Billeder med blod, vold og andre elementer der kan virke skræmmende eller stødende.
 • Billeder med seksuelt udfordrene indhold - inklusiv billeder af små børn hvor man kan se kønsdelene.
 • Billeder med racistisk/nazistisk indhold.
 • Billeder der er ment til at nedgøre andre.
 • Billeder taget fra andre brugere, uden deres samtykke.

Vær varsom med at upload billeder du ikke ønsker hele verden skal få at se. Når noget kommer på Internettet er der ingen garanti for, at andre ikke tager dine billeder.

Hvis du er rettighedshaver til et foto eller andet indhold, som er blevet uploadet af en bruger uden din tilladelse, bedes du venligst kontakte digital@egmont.com. Så sørger vi for, at indholdet fjernes med det samme.

Rettigheder

Såfremt du indsender, overfører, poster eller i øvrigt tilgængeliggører materiale, billeder, spørgsmål, kommentarer, information og yderligere indhold (herunder samlet ”Materialet”) på vores hjemmeside, accepterer du automatisk følgende vilkår:

 • Ved at tilgængeliggøre Materialet indestår du for, at du har alle nødvendige rettigheder til det materiale, du leverer, og retten til at overdrage det som beskrevet i disse betingelser.
 • Du indestår for, at alle informationer, du leverer, er sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende og ikke overtræder de her beskrevne betingelser, og at offentliggørelsen af indholdet ikke vil være til skade for nogen person eller gruppe.
 • Du giver baby.dk, Story House Egmont A/S, ("Virksomheden") en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset, global og vederlagsfri ret til at benytte og gøre Materialet tilgængeligt for almenheden på enhver måde.
 • Virksomhedens rettigheder omfatter, men er ikke begrænset til, retten til at udnytte Materialet ved brug af alle kendte medier og udnyttelsesformer, herunder både i trykte medier og former og i elektroniske og digitale medier, sociale medier mv. og retten til at reproducere, kopiere og offentliggøre Materialet, og udnytte det til markedsføringsformål, herunder til brug for markedsføring af Virksomhedens eller andres produkter.
 • Virksomheden er berettiget til at videreoverdrage rettighederne til Materialet helt eller delvist til tredjemand.
 • Virksomheden kan foretage, eller lade andre foretage, enhver form for bearbejdning og ændring af Materialet, herunder, men ikke begrænset til redigering, beskæring og ændring af Materialets format, størrelse og farvesammensætning samt foretage oversættelser af Materialet.

Særlig om: Køb og salg

 • Al køb og salg på baby.dk mellem brugerne foregår helt på eget ansvar, og Baby.dk kan ikke blive stillet til ansvar for evt. upålidelige købere eller sælgere. Dog kan Baby.dk godt udvise en bruger fra siden, hvis vedkommende ikke udviser god handelsstil.

Særligt om: Racisme

 • Vi forbeholder os ret til at fjerne racistiske eller nedladende indlæg overalt på sitet - dette gælder også propaganda fra politiske eller religiøse foreninger der står for sådanne holdninger.

Særligt om: Reklameindlæg

 • Vi tillader ikke at profiler annoncerer direkte i vores debatter uden vederlag. Kontakt venligst vores annonce-afdeling.
 • Reglen gælder dog ikke for små erhvervsdrivende, som er velkommen til at bruge vores Køb og salgs-sektion på lige fod med almindelige brugere.

Ved brud på retningslinjerne

 • De beslutninger som bliver taget ang. anmeldelser, advarsler m.m. vedrører kun Staff og er ikke til debat.
 • Hvem der udvises fra Baby.dk og på hvilket grundlag, kommer ikke andre ved, end dem som er involveret, med mindre Staff beslutter sig for at dele disse oplysninger, hvilket i så fald sker for at beskytte Babys medlemmer.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere nederst på alle vores sider, hvor du finder vores cookiepolitik og privatlivspolitik.