Baby » Amning og rygning

Det burde være en selvfølge, at børn er små, levende ”rygning forbudt”-skilte!

Ved at undgå rygning nedsætter du risikoen for pludselig spædbarnsdød og allergi betydeligt. Dit barn vil desuden undgå at få overført skadelige stoffer som nikotin, tjære, kulilte og blåsyre, hvis du holder op med at ryge.

Der er nogle retningslinjer, man bør overholde, hvis man er ammende ryger:

  • Ryg aldrig, mens du ammer
  • Sid ikke i røgfyldte lokaler med dit barn, når du ammer
  • Sørg for at amme inden du ryger, så vil nikotinindholdet i mælken være mindst muligt ved næste amning. Ryg helst ikke igen, før efter du har ammet næste gang
  • Ryg så lidt som overhovedet muligt

Rygere ammer mindre


Mange undersøgelser viser en kortere ammeperiode blandt rygende mødre end ikke-rygende mødre, og forsøg med udmalkning hos henholdsvis rygere og ikke-rygere viser, at mælkeproduktionen hos rygere kan være op til 30% mindre. Der er målt lavere koncentrationer af det mælkedannende hormon hos rygere end hos ikke-rygere. Samtidig er børn af rygere generelt mindre ved fødslen.

Rygere bruger gennemsnitligt mindre tid på at amme og får hermed heller ikke stimuleret
mælkeproduktionen optimalt, og derfor vil de også opleve, at der kræves en ekstra indsats for at få et langt og vellykket ammeforløb.


Rygestop

For nogle ammende kvinder kan det være svært at vægte, hvad der har størst
betydning: Ulemper og risici ved fortsat rygning eller den stress, det vil give at kvitte tobakken. Uanset hvor mange risici og ulemper der er ved rygning, vil der være tilfælde, hvor et lille og begrænset forbrug af tobak er det bedste valg, fordi nogle kvinder simpelthen stresses for voldsomt af et totalt rygestop.

Et totalt rygestop betyder for nogle kvinder så meget stress, at mælken er svær at få til at løbe, eller at irritation, vrede og følelsesmæssig ustabilitet påvirker både mor, barn og hele familien. I sådan et tilfælde må moderen naturligvis opveje de forskellige faktorer i forhold til hinanden og gerne fortsat arbejde på at skære ned og holde tobaksforbruget på et minimum.

Nikotinplastre, tyggegummi og andre hjælpemidler til rygestop anbefales ikke til brug af ammende kvinder. Nikotin passerer frit over i modermælk i mængder, som kan påvirke barnet, selv ved anbefalede doser. Hvis man ønsker at benytte et hjælpemiddel til rygestop – og det er trods alt at foretrække i frem for rygning – skal man tale med sin læge herom. Ved brug af fx tyggegummi er det kun nikotinen, barnet får, mens det undgår alle de andre skadelige stoffer, der findes i tobaksrøg.


Amning trods rygning

Nogle rygere vil måske sige, at det ikke er kampen værd at forsøge at amme - men det er det! Nye undersøgelser viser, at rygende gravide gør deres børn en tjeneste ved at amme dem, når de bliver født, fordi nogle af de skadelige virkninger, rygningen har på fostre, ophæves af senere amning, også selvom man stadig ryger. Børnenes senere læse-, stave- og regnefærdigheder kan påvirkes i positiv retning af modermælken, og det er da værd at tage med. Desuden er der stadig de mange andre fordele ved amning og modermælk, som modermælkserstatning ikke kan mønstre.

Når mor ryger, bruger snus eller nikotinpræparater, bliver nikotinkoncentrationen i hendes mælk tre gange så koncentreret som i hendes blod.


Denne artikel stammer fa bogen "Alt om amning" af Stine Roldgaard og Christina Tatarczuk, fra forlaget Iris.
Forrige side Næste side

Terminsberegner

Den første dag i din sidste menstruation:

Antal dage i din cyklus:

(Mellem 22 og 45 dage)

Antal dage fra du har haft ægløsning til du får din menstruation (luthealfasen):

(Mellem 9 og 16 dage)

Beregn termin

Anslået befrugtningsdato:
Forventet terminsdato:
Så langt er du:
Fødselsgruppe: