Skilsmisserådgiver - Skilsmissebarnet

Vi er to engagerede jurister med stor erfaring med familieret fra Statsforvaltningen, kommunen og Ankestyrelsen. Vi har siddet på den ”anden side af bordet” i disse sager og ved derfor, hvordan systemet ”tænker” og virker indefra – det er en fordel hvis man står midt i en skilsmisse. Vi bruger vores viden  konstruktivt, sådan at vi i vores rådgivning kan hjælpe forældre til at forstå, hvordan sagerne forløber, hvad myndighederne lægger vægt på og hvilke informationer der skal inddrages i sagen – kort sagt: Vi ”fører” vores klienter sikkert og trygt gennem hele forløbet.

Vi rådgiver både den enkelte forælder, men yder også fælles rådgivning til forældre.

Vi har begge børn og vi ved derfor godt, at der er rigtig meget på spil,  når man som skilte forældre skal ”dele” sine børn.  Fordi der er mange følelser involveret i en skilsmisse og i forhold til børnene kan det være svært hele tiden at være den rationelle voksne man normalt er. Når vi rådgiver hjælper vi forældre til at zoome ud og se tingene i et lidt større perspektiv.

Vi insisterer på, at barnet skal være i fokus. Vores mission er ikke at medvirke til konfliktoptrapning, men at finde løsninger, der er gode for barnet og forældrene.

Mange skilsmissebørn ville være langt bedre stillet, hvis deres forældre i umiddelbar tilknytning til selve bruddet fik hjælp til at indgå faste og juridisk gyldige aftaler om barnet. Mange højkonfliktsager kunne være undgået på denne måde. Ganske små uenigheder kan vokse sig store og uoverskuelige, hvis ikke de håndteres hurtigt og med den rette hjælp.

Hvis muligheden for en fælles aftale er udelukket, hjælper vi forældre til at skabe overblik og afdække handlemulighederne i det videre forløb. Vores erfaring er, at når vi hjælper forældre med at skabe overblik over situationen og skitsere handlemulighederne, giver det ro. Den ro kommer også børnene til gode.

Charlotte og Julie – begge fra ”Skilsmissebarnet” - har mange års erfaring med skilsmisseramte forældre. De har begge arbejdet ”på den anden side af bordet” som jurister i Statsforvaltningen, kommunen og Ankestyrelsen og kender derfor myndighederne indefra. Charlotte og Julie rådgiver i alle faser af skilsmissen med spørgsmål vedrørende samvær, forældremyndighed, bopæl, børnebidrag, separation og skilsmisse.

Skilsmissebarnets brevkasse

Bopæl og samvær

Kære Brevkasse. Jeg står og skal skilles fra min mand. Jeg har 2 dejlige drenge med ham - De er henholdsvis 6 mdr. og 5 år gamle. Hvordan ser forvaltningen/retten på at de får hver de...

7/7 ordning med lille barn / ny (og jaloux) kæreste

Jeg har en datter på 10 måneder. Min datters far og jeg har aldrig boet sammen og vi kommer desværre ikke særlig godt ud af det længere. Han har set vores datter i mit hjem og han er her no...

Gratis eksperthjælp

Det er gratis at søge hjælp hos vores eksperter - se alle eksperterne her.