Christina Haansbæk

  • Mor til 3 børn - tvillingedrenge fra 2005 og en pige fra 2007.
  • Uddannet fysioterapeut i København i 2003
  • Uddannet idrætslærer i 1999
  • Født 1972

Da jeg fik tvillinger valgte jeg at gå hjemme med dem i to år og da barn nr. tre hurtigt meldte sig, blev det til tre skønne år hjemme med børn og familie i højsæde.

De sidste 6 år har jeg været ansat som børnefysioterapeut i Helsingør Kommune. Mit primære område har været børn inden for normalområdet med fysiurgiske og motoriske vanskeligheder, men også arbejdet med børn med handicap som f.eks cerebral parese eller rygmarvsbrok har været en del af dagligdagen.

I juni 2014 sagde jeg jobbet som kommunal børnefysioterapeut op og har kastet mig ud i mit drømmejob som privatpraktiserende børnefysioterapeut. Jeg er mobil børnefysioterapeut og kommer hjem til dig.

I mit møde med børn gør jeg mig umage med at fornemme og respektere barnets grænser. Det kræver ro og tid - og det har jeg. Mødet med mig som fysioterapeut skal af barnet opleves som en leg og være en positiv oplevelse. Dette er først og fremmest af hensyn til barnet, men også fordi jeg kan lave den bedste og meste grundige observation og undersøgelse, hvis barnet er sig selv og er tryg ved situationen. Det er også årsagen til at jeg tager på hjemmebesøg istedet for at barnet kommer på klinik.

Når jeg rådgiver og vejleder forældre i hvad de kan gøre for f.eks. at give deres 3 årige pige et grovmotorisk løft, har jeg fokus på hvilken ramme netop den familie jeg er hos bor og lever i. Hvad har lige præcis denne familie overskud til, hvad er praktisk muligt, hvad interesserer familien sig for. At vi sammen er realistiske i forhold til hvad man som familie kan overkomme, handler i sidste ende om at barnet får den bedste hjælp med på vejen.

Så vidt det er muligt er mit udgangspunkt at barnet skal være aktivt deltagende - både fysisk og mentalt - i de fysioterapeutiske tiltag der anbefales omkring barnet. Frem for en passiv behandling hvor jeg eller forældrene behandler barnet tror jeg, at man når længst ved at barnet gennem bevægelse og øvelser hjælper til med at ændre på den aktuelle problemstilling. Det er også meget sjovere for barnet.

Se mere på www.fysioterapitilbørn.dk eller  www.skævekranier.dk

Gratis eksperthjælp

Det er gratis at søge hjælp hos vores eksperter - se alle eksperterne her.